Αντωνίου Καλλιόπη

Το προσωπικό, ο εξοπλισμός, η καλή επικοινωνία, η κατανόηση, ο τρόπος διαχείρισης των ανθρώπων, τα αποτελέσματα , η στήριξη & το υψηλό επίπεδο στη δουλειά των ανθρώπων αυτών είναι ο λόγος που θέλω να γυμνάζομαι.